BENAVIDES,M; MAZ, A.; CASTRO, E; BLANCO, R. (Eds). La educación de niños con talento en Iberoamérica. Santiago: UNESCO, 2004.


http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001391/139179s.pdf

Comentários e Respostas

Deixe uma resposta